Usługi

Usługi 2017-11-03T12:30:55+00:00

Obecnie przedsiębiorstwo zajmuje się  skupem  odpadów  tj.:

 • opakowań z metali,
 • metali żelaznych,
 • metali nieżelaznych,
 • miedzi,
 • brązu,
 • mosiądzem,
 • aluminium,
 • ołowiu,
 • cynku,
 • żelaza,
 • stali,
 • cyny,
 • mieszaniny metali.

W 2019 planowane jest uruchomienie stacji demontażu i recyklingu pojazdów.