O projekcie

O projekcie 2018-02-06T20:49:27+00:00

Ekobiznes – budowa stacji demontażu i recyklingu pojazdów w Międzyrzecu Podlaskim

Realizacja projektu zakłada powstanie stacji demontażu i recyklingu pojazdów samochodowych.
Zakres rzeczowy obejmuje:
  • – roboty budowlane – budowa stacji demontażu i recyklingu pojazdów,
  • – zakup używanego środka trwałego – maszyny przeładunkowej z rozbudowanym systemem wysięgników,
  • – zakup nowych środków trwałych – systemu demontażu i recyklingu pojazdów – system ten przeznaczony jest do kompleksowej realizacji procesów osuszania, demontażu oraz zarządzania gospodarką materiałową w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu osiągnięcia efektu synergii, wynikającego z zagospodarowania i przetwarzania samochodów wycofanych z użytku oraz separowania poszczególnych frakcji materiałowych i odpadów powstających w wyniku demontażu przy zagwarantowaniu najwyższych standardów ekonomiki, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. System ten jest nowatorskim rozwiązaniem technologicznym i nie był dotychczas oferowany w Polsce.
  • – zakup nowych środków trwałych – pozostałego wyposażenia stacji demontażu i recyklingu
Realizacja projektu zakłada wdrożenie wyników badań naukowych opisanych w dołączonym raporcie i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań procesowych i organizacyjnych. Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie nowej usługi – demontażu i recyklingu pojazdów. Projekt wpłynie na wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa i wejście z ofertą na rynki zagraniczne. Przedsiębiorstwo w swojej działalności stosuje zasady CSR.